فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

بر اساس ارزیابی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارای رتبه « می‌باشد.

 

با توجه به اینکه فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، جزء مجلات علمی مورد تأیید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد ولی فعلاً جزء مجلات علمی وزارت علوم نمی باشد لذا در هنگام ارسال مقاله از مرجعی که قصد ارائه مقاله خود را دارید استعلام نمائید.

فرم های تعهدنامه به سردبیر و فرم تعارض منافع در قسمت راهنمای نویسندگان قابل مشاهده می باشد .

نویسندگان محترم می توانند فرم ها را دریافت و بعد از تایپ نام نویسندگان و امضای تمام آنها  فرم را pdf نموده و بارگذاری نمایند.

 پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد). لازم به ذکر است کد شناسه واریز در درگاه اینترنتی 555531 می باشد . لطفا هزینه واریز با مرورگر موزیلا واریز شود . در غیر اینصورت هزینه شما برگشت خواهد شد .

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. 

در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 16، شماره 3(پیاپی45)، پاییز 1399، صفحه 11-191 

1. فلسفه کیفر حبس در نظام تقنینی معاصر ایران

صفحه 11-40

جهاندار اکبری؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی صفاری


2. ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی دعاوی کیفری در حقوق جزای اسلامی

صفحه 41-65

علیرضا محمدبیکی؛ عباس شیری ورنامخواستی؛ ابوالقاسم خدادی؛ سید علی میرابراهیمی


4. تحلیل ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکداری در ایران

صفحه 87-113

مهرداد توحیدی؛ محمد شریف شاهی؛ سید محمد صادق احمدی؛ سعید دائی کریم زاده


6. حقوق بنیادین زندانی در پرتو اسناد فراملی اروپایی

صفحه 145-171

محمد بقایی؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری