پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. 

در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 16، شماره 1(پیاپی43)، بهار 1399، صفحه 11-182 

1. آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در حوزه جرایم اقتصادی

صفحه 11-32

علیرضا باوی؛ رجب گلدوست جویباری؛ حسین غلامی


2. فرزندخواندگی در پرتو قوانین داخلی و رویه قضائی محاکم انگلستان

صفحه 33-52

شیرین بشیر تاش؛ گودرز افتخار جهرمی؛ سید حسین صفایی


6. رویکرد انسان مدار به حق بر تأمین اجتماعی از منظر قواعد حقوقی معاصر

صفحه 133-156

سید فخرالدین حسینی فیروز؛ محمد شریف شاهی؛ قدرت الله نوروزی