نویسنده = همت محمدی
تعداد مقالات: 1
1. مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، تابستان 1395، صفحه 27-43

اکبر وروایی؛ همت محمدی؛ ایوب نوریان