نویسنده = نسرین مهرا
تعداد مقالات: 4
1. تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی

دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، پاییز 1398، صفحه 51-78

حسین فتح آبادی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا


2. روان شناسی اقدامات تروریستی: هراس و هراس افکنی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، تابستان 1397، صفحه 49-74

نوروز کارگری؛ نسرین مهرا


3. پراگماتیسم سیاست جنایی مشارکتی درقبال خشونت علیه زنان

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، تابستان 1396، صفحه 56-83

عسل عظیمیان؛ باقر شاملو؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ نسرین مهرا


4. پاسخ‌دهی به بزه‌کاری کودکان و نوجوانان: تخمینی یا ترمیمی

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، تابستان 1396، صفحه 85-121

فرناز رجبی؛ نسرین مهرا