نویسنده = علی رضا مظلوم
تعداد مقالات: 1
1. شرط تعهد به امانت و رازداری در قراردادهای نفتی بین‌المللی

دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، پاییز 1398، صفحه 139-162

طاهره شکری؛ علی رضا مظلوم