کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 9
1. حقوق بشر و یکپارچگی حقوق بین المللی: دستاوردهای محاکم حقوق بشری منطقه ای

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، زمستان 1394، صفحه 11-28

مهران محمودی؛ علیرضا ربیعی فرادبنه


2. مبانی مکاتب کلاسیک و فمینیسم در مقوله‌ی تغییر تابعیت ناشی از نکـاح

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، زمستان 1390، صفحه 87-107

نجادعلی الماسـی؛ مسعود همّت


3. میراث مشترک بشریت: مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، پاییز 1389، صفحه 57-92

حمید رضا جمالی


4. صلح جهانی در نظام قانون‌مند

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 23-54

محمدرضا حکاک‌زاده


5. جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد با نگاهی به عملکرد شورای امنیت

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 131-159

عاطفه امینی نیا


6. تأملی بر مفهوم حق بر توسعه

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، زمستان 1387، صفحه 13-34

ایرج رضایی نژاد


7. جنب شهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایران

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، زمستان 1386، صفحه 99-116

سیدحسین نقوی


8. فرصت های دیجیتالی در فضای سایبر و مسئله حقوق بشر

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، زمستان 1386، صفحه 39-60

مهدی خلف خانی


9. جایگاه حقوق بشر در پلورالیسم ارزشی آیزایا برلین

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، بهار 1384، صفحه 83-122

مسعود رستمی