کلیدواژه‌ها = قبض
تعداد مقالات: 1
1. رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران

دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، تابستان 1391، صفحه 105-124

شکراله نیکوند