کلیدواژه‌ها = عناصر
تعداد مقالات: 1
1. میراث مشترک بشریت: مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، پاییز 1389، صفحه 57-92

حمید رضا جمالی