کلیدواژه‌ها = شهرداری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران

دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، پاییز 1398، صفحه 139-162

عباس عباسی؛ سید محمد صادق احمدی


2. مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، پاییز 1395، صفحه 11-22

طاهره شکری؛ علی زارع