کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری خارجی
تعداد مقالات: 2
1. تدابیر حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه‌گذار خارجی در حقوق ایران و بین‌الملل

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، تابستان 1396، صفحه 11-37

محمدصادق تیموری؛ لعیا جنیدی؛ محمد صقری؛ رضا عباسیان