کلیدواژه‌ها = سینما
تعداد مقالات: 1
1. سینمای سیاسی و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از ۱۱ سپتامبر

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، پاییز 1392، صفحه 103-122

الهیار الهی؛ عباس سلطانلو؛ علیرضا سلطانی