کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
تعداد مقالات: 2
1. فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر توسعه سیاسی در ایران

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تابستان 1389، صفحه 79-110

احمد ساعی؛ مهدی صفرپور؛ محمد باویر


2. جنب شهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایران

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، زمستان 1386، صفحه 99-116

سیدحسین نقوی