کلیدواژه‌ها = عقد
تعداد مقالات: 2
2. قولنامه و ادله اعتبار آن

دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، تابستان 1391، صفحه 125-149

علیرضا لطفی