کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 2
1. سینمای سیاسی و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از ۱۱ سپتامبر

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، پاییز 1392، صفحه 103-122

الهیار الهی؛ عباس سلطانلو؛ علیرضا سلطانی


2. نقش نظام بین الملل در شورای امنیت

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 119-142

احمد ساعی؛ قاسم ترابی