کلیدواژه‌ها = کلی فی الذمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساز و کار انتقال مالکیت در اقسام بیع مال کلی

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 35-72

پژمان پیروزی