کلیدواژه‌ها = انتقال مالکیت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساز و کار انتقال مالکیت در اقسام بیع مال کلی

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 35-72

پژمان پیروزی


2. بیع اشیاء آینده

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 43-60

پ‍زمان پیروزی