کلیدواژه‌ها = بیع اثمار
تعداد مقالات: 1
1. بیع اشیاء آینده

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 43-60

پ‍زمان پیروزی