کلیدواژه‌ها = اصل برائت
تعداد مقالات: 2
1. چالش‌های عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی

دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، پاییز 1397، صفحه 51-77

سید محمدصادق احمدی؛ محمد شریف شاهی؛ محمد شمعی


2. نقد و بررسی تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، تابستان 1387، صفحه 39-52

رامین پورسعید؛ مریم محمدی نوقی زاده