کلیدواژه‌ها = تسلیم کالا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تسلیم کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 43-66

حمزه ایرانمنش پاریزی