کلیدواژه‌ها = قوانین و مقررات ملی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی وظایف، اختیارات و تعهدات بازرسان کار در حقوق کار ایران با معیارهای بین المللی کار

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، پاییز 1392، صفحه 27-56

سید محمد هاشمی؛ علی حاجیوند