کلیدواژه‌ها = قاچاق
تعداد مقالات: 1
1. پیشگیری موقعیت مدار از قاچاق کالا در قانون امور گمرکی

دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، تابستان 1398، صفحه 57-76

سعادت سلاجقه؛ شهرام ابراهیمی؛ علیرضا سایبانی