کلیدواژه‌ها = قرارداد الکترونیکی
تعداد مقالات: 1
1. چالش های مهم درقراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، بهار 1396، صفحه 131-151

محسن رستمی؛ پرویز ساورائی