کلیدواژه‌ها = مسئولیت مجرمانه مشترک
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جمعی در حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق ایران

دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، تابستان 1398، صفحه 77-98

حسین گرامی؛ محمد رضا شادمان فر