کلیدواژه‌ها = خدمت عمومی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران

دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، پاییز 1398، صفحه 139-162

عباس عباسی؛ سید محمد صادق احمدی