دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی و اصول موافقت نامه تریپس در تضمین حقوق مالکیت معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

علی کمیلی پور؛ لیلا رئیسی؛ مسعود راعی


2. داوری بر خط در روزگار کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

حسن کیا؛ حسن محسنی


3. تبیین مولفه های نمایندگی حقوقی به مثابه نمایندگی قانونی با واسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

نادر پورارشد


4. نقض تعهد و الزام به تعهدات پولی و غیر پولی در حقوق ایران در مقایسه با اصول قرارداد تجاری اروپا واصول قراردادهای تجاری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

معصومه قدیریان؛ مظفر باشکوه؛ علیرضا لطفی دودران


5. ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در عرصه قوانین کیفری کار در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

محمد حسن پاک سرشت؛ داریوش بابایی؛ علی مشهدی


6. «بررسی تحلیلی گفتمان،ذهنیت و قدرت در جرم‌شناسی فمینیسم پست‌مدرن»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی