تبیین ماهیت حقوقی و اختلافات نام دامنه اینترنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

نام های دامنه اشکال سهل الوصولی از آدرسهای اینترنتی هستند و برای پیدا کردن وب سایت ها از آنها استفاده می شود . سامانه نام دامنه (DNS) یک سامانه آدرس موقعیت های مختلف در شبکه جهانی و یک مسیر موقعیت یابی بی همتا ویگانه است  در دنیای مجازی است .
کاربران با استفاده از نام دامنه به راحتی وبدون استفاده از اعداد یازده رقمی پروتکل اینترنتی)(IP
 می توانند به موقعیت های مختلف تجاری، فرهنگی، علمی و ... در شبکه جهانی دست یابند. نام دامنه کوتاه، مشهور و زیبا که به آسانی در حافظه ها باقی می ماند از دلایل اصلی افزایش مراجعات کاربران به پایگاه های اطلاعاتی و در موارد بسیار مانند علامت و یا نام تجاری مشهور موجب ازدیاد سرمایه صاحب آن است. در مقاله حاضر نویسنده بر آن است تا با بررسی روند در خواست ثبت نام دامنه، قوانین موجود و ضوابط وشرایط حاکم در مراکز ثبت همچنین آراء صادره ازمحاکم، ماهیت حقوقی نام دامنه را تبیین وتحلیل نماید.

کلیدواژه‌ها