توسعه حقوق بین الملل محیط زیست: فرصت ها و چالش ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضوهیئت علمی گروه حقوق محیط ‌زیست دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو مرکز مطالعات حقوق بین‌الملل و جهانی‌شدن دانشگاه یوکم کانادا. (مسئول مکاتبات)

2 دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

توسعه و تکامل حقوق بین­ الملل محیط­زیست از لحاظ ماهوی و محتوایی از یک طرف و از نظر ساختاری و شکلی از طرف دیگر، فرصت­ ها و تهدیدهایی را فراروی این رشته حقوقی قرار داده است. از آنجا که رشد اقتصادی و پیشرفت­های فزاینده تکنولوژی که در دوره معاصر سبب خسارت­های اساسی به محیط زیست شده است، جامعه جهانی را وادار کرده برای پیشگیری، جلوگیری و کنترل آلودگی­ها و حمایت و حفاظت از محیط­زیست اقداماتی را به انجام برساند. با همه تلاش­های جهانی برای رشد و توسعه قواعد حقوقی الزام ­آور و غیرالزام ­آور، همچنان دغدغه­ ها و تهدیدهای زیست­ محیطی از قبیل گرمایش زمین، تغییرات آب و هوایی، بیابان ­زایی، جنگل­ زدایی، ظهور پدیده ریزگردها و ... وجود دارند و حتی در برخی مناطق جغرافیایی با تخریب بیشتر محیط­زیستی مواجه گردیده است. لذا همچنان خلأهای حقوقی و اجرایی زیادی برای حفاظت جهانی محیط­زیست وجود دارد. این پژوهش در صدد است تا با نگاهی به وضعیت موجود حقوق بین­الملل محیط­زیست، فرصت­ها و تهدیدهای فراروی توسعه آن را مورد بررسی قرار داده و به موانع و خلأهای حقوقی و راهکارهای احتمالی آن اشاره کند

کلیدواژه‌ها