دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28) - شماره پیاپی 28، تابستان 1395 
2. مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری

صفحه 27-43

اکبر وروایی؛ همت محمدی؛ ایوب نوریان


5. تحلیل جرم شناسانه جرایم با انگیزه دینی

صفحه 87-110

سید محمود میرخلیلی؛ محمدرضا جلالی