دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33) - شماره پیاپی 33، پاییز 1396 
3. ماهیت حقوقی شرط داوری

صفحه 75-86

محسن سلیمی؛ بابک خسروی نیا؛ مهدی زارع


4. پیشگیری پلیس محور از بزه دیدگی کودکان در مدارس و راهکارهای آن

صفحه 87-106

نصیبه ابراهیمی؛ کیومرث کلانتری؛ عابدین صفری کاکرودی


7. رژیم مسئولیت هواپیمای خلبان متحرک

صفحه 159-204

لیلا رئیسی؛ معصومه ابراهیمی