دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 (پیاپی36) - شماره پیاپی 36، تابستان 1397، صفحه 11-174 
2. مطالعه تطبیقی استقلال و بی‌طرفی داور اختصاصی

صفحه 29-48

سید فرهاد بطحائی؛ عبدالله شمس؛ محمد علی بهمئی؛ لعیا جنیدی


4. جرم تهدید در حقوق کیفری ایران و آمریکا

صفحه 75-108

محمد مهدی رحیمی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ حسین آقایی‌نیا