راهنمای نویسندگان

مقالات تهیه شده با رعایت نکات ذیل به طور کامل، الزاما از طریق سامانه ارسال گردد.

- نویسندگان مقاله فقط دونفر می توانند باشند که حتما یکی از نویسندگان باید هیات علمی دانشگاه باشد. در صورتیکه مقاله مستخرج از رساله دکتری باشد تعداد نویسندگان محدودیت ندارد و با اسکن تصویب پروپزال و ارسال ان در فایل جداگانه بلامانع است .

- مقاله نباید کمتر از 10 صفحه و بیشتر از 15 باشد.

-فایل های ذیل الزاما در سامانه بارگزاری شود:

1-فایل اصلی مقاله بدون نام نویسنده(گان) مشتمل بر عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی ، چکیده فارسی و انگلیسی(150 تا 250 کلمه)، کلیدواژگان به فارسی و انگلیسی(3 تا 5 کلمه)

2- فایل مشخصات نویسنده(گان) مشتمل بر نام و نام خانوادگی، سمت(نمایه علمی) و آدرس پستی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی به ترتیب و با تعیین نویسنده مسئول

3-از آنجا که یکی از نویسندگان مقاله باید از اعضای هیات علمی باشند، ضروزی است تصویر آخرین حکم کارگزینی خود را بارگزاری نمایند.

-نویسنده ای که مقاله را از طریق سامانه ارسال می کند، به عنوان نویسنده «عهده دار مقاله» (corresponding author) در سامانه ثبت می شود و مکاتبات مجله صرفا از طریق ایشان انجام می گیرد تا به اطلاع سایرین نیز برسد.

-برای مشخص کردن قسمت های مختلف در متن اصلی مقاله از اعداد به عنوان مثال 1 ، 1-1 و ..... استفاده گردد.

-مقاله با فونت میترا 12 تایپ شود.

-ارجاع به منابع، به روش درون متنی؛ به صورت (نام نویسنده، سال انتشار، صفحه) درج گردد.

-در صورت تکرار منبع فارسی بلافاصله پس از ذکر اولیه آن در همان صفحه و بدون تغییر در صفحه ذکر کلمه همان کفایت می کند و در صورت تکرار در صفحه دیگر یا تغییر صفحه کلمه همان به همراه درج صفحه قید شود.

-در صورت تکرار منبع فارسی پس از منابع دیگر، فقط ذکر نام خانوادگی صاحب اثر و ذکر کلمه پیشین و در صورت تغییر صفحه، ذکر صفحه.

-در صورت تکرار بلافاصله منبع لاتین، ذکر کلمه .Ibid و در صورت تغییر صفحه، ذکر صفحه.

-در صورت تکرار منبع لاتین پس از منابع دیگر، ذکر نام خانوادگی نویسنده و سپس ذکر کلمه .op.cit و در صورت تغییر صفحه، ذکر صفحه.

-تمام منابع ذکر شده در متن مقاله، به ترتیب حروف الفبا با شماره گذاری داخل متن (به طور مثال 1-) منظم  گردیده و در انتهای کار آورده شود.

-کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک، «عنوان کتاب»، نام مترجم( در صورت ترجمه بودن)، شماره جلد، ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار

-مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک، «عنوان مقاله»، نام مجله، ناشر، شماره مجله، ماه یا فصل انتشار، سال انتشار

توجه: در صورت وجود چند نویسنده (در مورد کتاب و یا مقاله) پس از نوشتن نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، برای هر یک از نویسندگان دیگر، ابتدا نام و سپس نام خانوادگی آنها نوشته خواهد شد. قبل از نوشتن نام نویسنده آخر در منابع فارسی حرف «و» و در منابع لاتین علامت «&» خواهد آمد.

-مقاله ارسال شده در هیچ سمیناری(داخلی، ملی یا بین المللی) ارایه نگردیده باشد و یا در هیچ نشریه ای (داخلی، ملی و یا بین المللی) قبلا چاپ و یا همزمان، به نشریه های دیگر فرستاده نشده باشد.

-محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد(تشخیص این مورد با هیات تحریریه است).

-نظرات داوران محترم به منزله پذیرش نهایی مقاله نیست و هیات تحریریه در قبول یا رد و همچنین حذف یا اصلاح مقاله های دریافت شده آزاد است.

-مقاله ترجمه پذیرفته شده نیست.