دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30) - شماره پیاپی 30، زمستان 1395 
1. آیین و آثار ابطال اسناد رسمی مالکیت معارض

صفحه 11-39

مصطفی پوررحیم قورقچی؛ منصور امینی


5. شیوه‌های رسیدگی در دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی

صفحه 99-133

مهدی منتظر؛ فرزاد مسعودی؛ عباس فدایی مقدم