نویسنده = �������������������� ������ ����������
حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روش های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

فرانک موذن؛ احمد شمس؛ سید مجتبی میردامادی؛ احد باقرزاده