نویسنده = ������������ ��������
بررسی تحلیلی گفتمان، ذهنیت و قدرت در جرم‌شناسی فمینیسم پست‌مدرن

دوره 16، شماره 4(پیاپی46)، اسفند 1399، صفحه 35-63

فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی


تأثیر زندان بر تکرار جرم زنان

دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، اردیبهشت 1394، صفحه 39-59

شهلا معظمی؛ مهسا شیروی؛ معصومه صالحی