نویسنده = ������������ ��������
تمایزات بنیادین شرکت های تضامنی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 16، شماره 2(پیاپی44)، شهریور 1399، صفحه 61-88

مهدی منتظر؛ غزال زاهدی؛ سالومه آتش زر


شیوه‌های رسیدگی در دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، دی 1395، صفحه 99-133

مهدی منتظر؛ فرزاد مسعودی؛ عباس فدایی مقدم