نویسنده = ���������� �������������� ��������
حق رجوع زوج در طلاق رجعی در اسلام و رویه قضایی

دوره 18، شماره 3(پیاپی53)، مهر 1401، صفحه 47-79

10.30495/jlap.2022.20184

احمد یوسفی صادقلو؛ سامان کریمی


بررسی تطبیقی اشتباه و آثار آن بر حقوق مدنی ایران و فرانسه

دوره 17، شماره 4(پیاپی50)، دی 1400، صفحه 77-98

10.30495/jlap.2021.18970

رضا فضلی؛ احمد یوسفی صادقلو


مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی شهرداری‌ها در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

دوره 17، شماره 1(پیاپی 47)، اردیبهشت 1400، صفحه 87-110

احمد یوسفی صادقلو؛ کتایون فرشیدفر


مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل اشخاص موضوع حقوق ورزش

دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، دی 1397، صفحه 117-140

احمد یوسفی صادقلو؛ مژگان نصیر


مقایسه تطبیقی ارکان خسارت معنوی درحقوق ایران و فرانسه

دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، مهر 1397، صفحه 115-144

احمد یوسفی صادقلو؛ زینب سرمست درگاه


تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با عناوین مشابه

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، آبان 1396، صفحه 37-73

احمد یوسفی صادقلو؛ سعید مجیدی فر


بررسی مسوولیت‌های ناشی از عملکرد مدیران برنامه‌ی ورزشکاران نسبت به باشگاه‌ها در حقوق ورزشی

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، مرداد 1396، صفحه 123-138

احمد یوسفی صادقلو؛ زینب نوابی مقدم


بررسی مفهوم مصرف کننده و عرضه کننده در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، دی 1395، صفحه 135-160

احمد یوسفی صادقلو؛ حسین پورحسنی