نویسنده = ������������������ ������ ��������
گسترش آلودگی نوری و راهکارهای حقوقی مبارزه با آن در کشورهای منتخب (ایران، فرانسه و چین)

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، اسفند 1396، صفحه 89-114

سید عباس پورهاشمی؛ علی زارع؛ نگین موسوی مدنی


«نقش قرارموقت دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلافات زیست‌محیطی بین دولت‌ها»

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، آبان 1396، صفحه 107-136

سید عباس پورهاشمی؛ مجید حقانی


مقابله با اکو تروریسم جهانی در پرتو دیپلماسی بین‌المللی محیط‌زیست

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، مرداد 1396، صفحه 38-53

سبحان طیبی؛ سید عباس پورهاشمی


توسعه حقوق بین الملل محیط زیست: فرصت ها و چالش ها

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، فروردین 1395، صفحه 79-96

سید عباس پورهاشمی؛ اعظم پرنده مطلق