نویسنده = ���������� ���������� �������� ������
رویارویی با پایداری بزهکاری در سایه بایسته‌‌های جرم شناسی رشد مدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1401

نفیسه باقری؛ شادی عظیم زاده؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت


«جریان دو زندگی ؛ مسیر تکوین شخصیت جنایی در پرتو خوانشی جرم‏شناختی از کتاب مرگ کسب و کار من است»

دوره 18، شماره 2(پیاپی52)، تیر 1401، صفحه 35-60

10.30495/jlap.2022.19543

گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت