نویسنده = ���������� ����������
رویارویی با پایداری بزهکاری در سایه بایسته‌‌های جرم شناسی رشد مدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1401

نفیسه باقری؛ شادی عظیم زاده؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت


«جریان دو زندگی ؛ مسیر تکوین شخصیت جنایی در پرتو خوانشی جرم‏شناختی از کتاب مرگ کسب و کار من است»

دوره 18، شماره 2(پیاپی52)، تیر 1401، صفحه 35-60

10.30495/jlap.2022.19543

گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت


تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی

دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، مهر 1398، صفحه 51-78

حسین فتح آبادی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا


روان شناسی اقدامات تروریستی: هراس و هراس افکنی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، شهریور 1397، صفحه 49-74

نوروز کارگری؛ نسرین مهرا


پراگماتیسم سیاست جنایی مشارکتی درقبال خشونت علیه زنان

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، مرداد 1396، صفحه 56-83

عسل عظیمیان؛ باقر شاملو؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ نسرین مهرا


پاسخ‌دهی به بزه‌کاری کودکان و نوجوانان: تخمینی یا ترمیمی

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، مرداد 1396، صفحه 85-121

فرناز رجبی؛ نسرین مهرا