نویسنده = ������������ ��������
مطالعه تطبیقی استقلال و بی‌طرفی داور اختصاصی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، شهریور 1397، صفحه 29-48

سید فرهاد بطحائی؛ عبدالله شمس؛ محمد علی بهمئی؛ لعیا جنیدی


تدابیر حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه‌گذار خارجی در حقوق ایران و بین‌الملل

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، مرداد 1396، صفحه 11-37

محمدصادق تیموری؛ لعیا جنیدی؛ محمد صقری؛ رضا عباسیان