نویسنده = مسعود حیدری
تحلیل حقوقی اشتغال پایدار زندانیان در اقتصاد و رونق تولید ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.30495/jlap.2023.68327.1678

فتاحه تیموری؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری


تسهیل اشتغال مولد موضوع ماده 174 آیین ‏نامه سازمان زندان‏ها مصوب 1400

دوره 18، شماره4(پیاپی 54)، اسفند 1401، صفحه 109-126

10.30495/jlap.2023.20899

فتاحه تیموری؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری


حقوق بنیادین زندانی در پرتو اسناد فراملی اروپایی

دوره 16، شماره 3(پیاپی45)، مهر 1399، صفحه 145-171

محمد بقایی؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری