کلیدواژه‌ها = تروریسم
تحلیل جرم شناختی تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران

دوره 17، شماره 2(پیاپی48)، شهریور 1400، صفحه 69-100

حسین اسدزاده بنابی؛ محمد رسایی


تاثیر تروریسم بر امنیت ملی (جمهوری اسلامی ایران)

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، دی 1391، صفحه 37-60

مجید معصومی؛ احمد ساعی


سیاست گذاری خارجی و دفاعی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، مرداد 1384، صفحه 55-78

حمید هادیان