کلیدواژه‌ها = خسارت
مسئولیت مدنی مدیر یا مدیران اماکن ورزشی در قبال تماشاگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.30495/jlap.2023.70953.1700

سهیل رواقی اردبیلی؛ احمد یوسفی صادقلو


مسئولیت مدنی مدیر یا مدیران اماکن ورزشی در قبال تماشاگران

دوره 19، شماره 1 (پیاپی 55)، خرداد 1402، صفحه 53-78

10.30495/jlap.2023.22354

سهیل رواقی اردبیلی؛ احمد یوسفی صادقلو


تحلیلی بر قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی (معایب و مزایای آن)

دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، خرداد 1397، صفحه 68-80

حبیب اسدی؛ علیرضا لطفی دودران؛ مظفر باشکوه


مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، آبان 1395، صفحه 11-22

طاهره شکری؛ علی زارع


اهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در حقوق ایران و انگلستان

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، دی 1391، صفحه 95-118

مظفر باشکوه