کلیدواژه‌ها = مسئولیت
حدود تاثیر شرط مسئولیت بدون تقصیر بر مستأجر

دوره 18، شماره 2(پیاپی52)، تیر 1401، صفحه 121-135

10.30495/jlap.2022.65568.1640

حسین ولیپوری؛ سید ابراهیم موسوی؛ هنگامه غضنفری؛ جمشید میرزایی


شرط ضمان بر مستودع در عقد ودیعه

دوره 15، شماره 4(پیاپی42)، دی 1398، صفحه 135-154

حسین ولیپوری؛ سید ابراهیم موسوی؛ فیروز احمدی


مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل اشخاص موضوع حقوق ورزش

دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، دی 1397، صفحه 117-140

احمد یوسفی صادقلو؛ مژگان نصیر


رژیم مسئولیت هواپیمای خلبان متحرک

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، آبان 1396، صفحه 159-204

لیلا رئیسی؛ معصومه ابراهیمی


بررسی مبنای مسئولیت و مشروعیت جراحی های زیبایی و ترمیمی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، مهر 1394، صفحه 81-116

الناز زندیه؛ فرهاد ادریسی