کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی مدیر یا مدیران اماکن ورزشی در قبال تماشاگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.30495/jlap.2023.70953.1700

سهیل رواقی اردبیلی؛ احمد یوسفی صادقلو


مسئولیت مدنی مدیر یا مدیران اماکن ورزشی در قبال تماشاگران

دوره 19، شماره 1 (پیاپی 55)، خرداد 1402، صفحه 53-78

10.30495/jlap.2023.22354

سهیل رواقی اردبیلی؛ احمد یوسفی صادقلو


مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی شهرداری‌ها در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

دوره 17، شماره 1(پیاپی 47)، اردیبهشت 1400، صفحه 87-110

احمد یوسفی صادقلو؛ کتایون فرشیدفر


تحلیل میزان آگاهی مدیران و مربیان ورزش از شاخص‌های مسئولیت مدنی در زمینه فعالیت‌های ورزشی

دوره 15، شماره 4(پیاپی42)، دی 1398، صفحه 31-58

اصغر حقیقی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ یونس محمد زاده؛ اصغر نیک سرشت


مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل اشخاص موضوع حقوق ورزش

دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، دی 1397، صفحه 117-140

احمد یوسفی صادقلو؛ مژگان نصیر


مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، آبان 1395، صفحه 11-22

طاهره شکری؛ علی زارع