کلیدواژه‌ها = امضای الکترونیکی و طرف اعتماد ککنده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عمومی زیر ساخت کلید عمومی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 107-126

پرویز ساورائی؛ باقر طاهریان فر