دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مسئولیت مدنی مدیر یا مدیران اماکن ورزشی در قبال تماشاگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.30495/jlap.2023.70953.1700

سهیل رواقی اردبیلی؛ احمد یوسفی صادقلو


قواعد حاکم بر نظام حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در کنوانسیون سنگاپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.30495/jlap.2023.73246.1721

کامل حمید؛ علی رستمی فر؛ حمید قاسمی


تحلیل حقوقی اشتغال پایدار زندانیان در اقتصاد و رونق تولید ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.30495/jlap.2023.68327.1678

فتاحه تیموری؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری


سیاست حبس‌زدایی در پرتو تحولات قانونی نهاد تخفیف مجازات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.30495/jlap.2023.71391.1706

علیرضا امام دادی؛ محمد علی طاهری بجد؛ علیرضا عزیزی؛ سید حسن هاشمی