دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چالش‌های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1401

اکبر سبزواری؛ ماشاالله کریمی


تسهیل اشتغال مولد موضوع ماده 174 آئین نامه سازمان زندان ها مصوب 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

فتاحه تیموری؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری


حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روش های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

فرانک موذن؛ احمد شمس؛ سید مجتبی میردامادی؛ احد باقرزاده


رویارویی با پایداری بزهکاری در سایه بایسته‌‌های جرم شناسی رشد مدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1401

نفیسه باقری؛ شادی عظیم زاده؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت