تدابیر حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه‌گذار خارجی در حقوق ایران و بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. sadegh.teimoori@yahoo.com

2 گروه حقوق خصوصی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران و دانشیار دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول) ljoneydi@yahoo.com

3 گروه حقوق خصوصی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران و استادیار دانشگاه علوم قضایی. dr.msaghri@yahoo.com

4 گروه حقوق خصوصی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آّباد، ایران. abbasian_reza37@yahoo.com

چکیده

بر خلاف ادوار گذشته که مالکیت خصوصی سرمایه­گذاران خارجی چنانکه شایسته است، مورد حمایت قرار نمی­گرفت، امروزه رعایت حقوق مالکیت ایشان در نظام­های حقوقی مختلف، امری قابل احترام شناخته شده است. از سوی دیگر دولت­ها نیز در انعقاد معاهدات با یکدیگر در خصوص موضوعات مختلف سرمایه­گذاری خارجی به دنبال این هستند که حقوق اتباع خود را مورد حمایت قرار داده و آن­ها را در برابر خطرات غیرتجاری احتمالی در آینده مصون نگه دارند. این در حالی است که منع اخذ مالیات­های مضاعف، شناسایی حق واگذاری، منع سلب مالکیت، پذیرش حق انتقال اصل و عواید سرمایه به خارج، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، امکان رجوع به داوری در حل مناقشات، حمایت دیپلماتیک، پذیرش مسئولیت بین­المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می­تواند به عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی در سیستم تجارت بین­المللی محسوب شود. شناسایی این موارد سبب می گردد تا سرمایه گذار خارجی با اطمینان خاطر بیشتر مبادرت به ورود سرمایه خود به کشور میزبان نماید. در این پژوهش سعی گردیده تا جنبه­های مختلف اینگونه حمایت­ها در سطح حقوق داخلی و بین­الملل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها