دادرسی الکترونیک در حقوق ایران؛ اهداف، مبانی و ویژگی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران، zahrazadehhosein@gmail.com

2 استادیار حقوق جزا و جرم,شناسی، گروه حقوق، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.(نویسنده مسئول).chako1359@yahoo.com

چکیده

عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود میشناخته و برای استقرار آن کوشیده است. حقوقدانان همواره در تلاش بوده­اند تا با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشند و اجرای عدالت را در کم­ترین زمان میسر سازند. در این راستا می­توان از دادرسی الکترونیک جهت رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم، افزایش دقت، ‌جلوگیری از سردرگمی اشخاص در پیگیری پرونده‌ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری، پیشگیری از وقوع جرم و ... ، بهره جست. دادرسی الکترونیک فرایندی نوین است که می­تواند بسیاری از مشکلات روند دادرسی در نظام حقوقی را برطرف ساخته و کمک بزرگی در جهت تحقق هدف اساسی حقوق، یعنی برقراری عدالت و پاسخ گویی قانونی در کوتاه­ترین زمان، باشد. به لطف دادرسی الکترونیکی محدودیت­های زمانی و مکانی به طرز شگرفی کاهش یافته است. کاهش هزینه های سیستم قضایی، افزایش سرعت انجام کارها، انسجام در مجموعه اطلاعات سیستم قضایی، افزایش امنیت قضایی و اداری از دیگر دستاوردهای دادرسی الکترونیکی است. در این تحقیق نویسنده برآن است تا با بررسی اهداف، مبانی و ویژگی ها آیین دادرسی الکترونیک، با معرفی هر چه بیشتر دادرسی الکترونیک، ابهامات موجود در این زمینه را نیز پاسخ گوید.

کلیدواژه‌ها