نقش تبلیغات و علائم تجاری در حمایت از حق آگاهی مصرف کننده با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی

2 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حق آگاهی مصرف کننده از مهمترین حقوق وی می باشد که حمایت از آن در دوره ی قبل از انعقاد قرارداد می تواند زمینه ساز ایجاد یک رابطه ی حقوقی پایدار و منطبق با اراده و مقصود واقعی مصرف کننده باشد. در این مرحله علاوه بر تعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی که بر اصول کلی و مبانی عام حقوقی استوار است و می تواند منجر به تصیم آگاهانه ی مصرف کننده گردد، تبلیغات کالا و خدمات به دلیل نقشی که در ایجاد آگاهی و نیز رغبت مصرف کننده دارند می توانند زمینه ساز تصمیم آگاهانه ی مصرف کننده شوند و در مواردی نیز با انعکاس اموری بر خلاف واقع نقش وارونه ای داشته باشند. مالکین علامت تجاری و مصرف کنندگان منافع موازی به ویژه در ارتباط با علائم تجاری مشابه و گمراه کننده دارند. بنابراین علایم تجاری با نقش آگاهی دهی و ایجاد تمایزی که به لحاظ منشأو میزان کیفیت بین کالاها و خدمات مختلف ایجاد می کنند می توانند با کاهش هزینه های جستجوی مصرف کننده به تصمیم گیری آگاهانه ی وی کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها