وجوه تمایز بخش اموال فکری از دیگر اموال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی حقوق مالکیت فکری، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

چکیده

با گسترش و ارتقاء روز افزون روابط اجتماعی در جهان کنونی، نقش عمده‌ی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های بشری در پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی جوامع نیز بیش از پیش روشن گردیده است اما علی‌رغم اهمیت شایان پدیده‌های حاصل از این خلاقیت‌ها و نقش کلانی که در سطح گسترده‌ای از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی از جهان ایفا کرده و می‌کنند، حمایت‌های قانونی لازم و کافی در سطح داخلی و بین‌المللی از این پدیده‌ها و حقوق مرتبط با آنها به عمل نیامده است. یکی از علل عمده‌ی عدم این حمایت‌های قانونی ضروری از اموال فکری، عدم شناخت صحیح ویژگی‌ها و عناصر این دسته از اموال و تشخیص و تفکیک آنها از سایر اموال بوده که منجر به عدم شناسایی حقوق و حمایت‌های متناسب با این گونه اموال و عدم وضع قواعد حقوقی کارآمد و کافی در خصوص آنها گردیده است. از این رو در مقاله‌ی حاضر کوشش شده است تا مفهوم اموال فکری و ارکان و وجوه تمایز بخش آنها از سایر اموال تعیین و تبیین شده و ابهام‌های موجود در خصوص مفهوم، ماهیت، ابعاد و ارکان اموال فکری رفع گردیده تا با شناخت بهتری از این دسته از اموال، بتوان قواعد مناسبی در راستای حمایت از اموال فکری وضع نمود و گام مؤثری در جهت برقراری عدالت برداشت.

کلیدواژه‌ها